SR EN 934-1:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 1: Cerinţe comune

Acest standard tratează cerinţele comune tuturor tipurilor de aditivi. Cerinţele generale înlocuiesc pe cele care erau incluse iniţial în EN 934 părţile 2 până la 5. Ele includ cerinţele care se aplică în cazul comportării la coroziune, atunci când aditivii sunt utilizaţi în betonul, mortarul obişnuit sau de injecţie care înglobează armături de oţel. Cerinţele privind comportarea la coroziune specificate în prezentul standard fac obiectul a două liste, o listă aprobată şi o listă declarată a substanţelor active care sunt utilizate în anumite tipuri de aditivi. Aceste liste sunt bazate pe experienţă, care indică că utilizarea substanţelor la fabricarea aditivilor, indicate în lista aprobată, nu provoacă coroziunea armăturilor din oţel. Substanţele pentru care există restricţii pentru utilizarea lor în anumite ţări figurează pe lista declarată şi trebuie specificate pe certificatul de conformitate CE. Cerinţele specifice care caracterizează performanţa unui aditiv utilizat într-un amestec cimentoid sunt detaliate în EN 934, părţile de la 2 la 5. Cerinţele particulare pentru aditivi sunt noi şi se referă la o utilizare specifică aditivilor şi/sau la efectul lor asupra mediului. Se prevede ca în viitor cerinţele speciale să rezulte din legislaţia europeană şi acestea se vor aplica de exemplu aditivilor utilizaţi în betoane sau mortare în contact cu apa potabilă şi în cazul emisiei de substanţe periculoase reglementate.

123,91 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.06.2008
Data publicării : 02.07.2008
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: