SR EN 450-1:2012

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

Acest standard specifică condiţiile pentru proprietăţile fizice şi chimice ca şi procedurile de control al calităţii pentru cenuşa zburătoare silicioasă, utilizată ca adaos de tip II pentru producţia de beton conform EN 206-1. Cenuşa zburătoare care se conformează acestui standard poate fi de asemenea utilizată pentru mortare sau paste.

181,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.10.2012
Număr de pagini : 36
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: