SR EN 60947-4-1:2010

Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice

Această parte a SR EN 60947 se aplică tipurilor de echipamente indicate în 1.1.1 şi 1.1.2 din acest standard, ale căror contacte principale sunt destinate să fie conectate în circuite a căror tensiune nominală nu depăşeşte 1 000 V c.a. sau 1 500 V c.c.

367,01 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.11.2010
Data anulării : 22.03.2022
Număr de pagini : 138
ICS : 29.120.99 Alte accesorii electrice,29.130.20 Aparate de conectare si comanda de joasa tensiune
Comitet tehnic : 9 - Aparataj electric de joasă tensiune

Relaţii cu alte standarde: