SR EN 60076-1+A11:2001

Transformatoare de putere. Partea 1: Generalităţi

Standardul se aplică transformatoarelor de putere trifazate şi monofazate (inclusiv autotransformatoarelor) cu excepţia anumitor categorii de transformatoare mici şi speciale (putere nominală mai mică de 1 kVA - monofazate şi mai mică de 5 kVA, trifazate, transformatoare de măsură şi sudare

168,88 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 26.07.2001
Data publicării : 27.07.2001
Data anulării : 25.05.2014
Număr de pagini : 48
ICS : 29.180 Transformatoare. Bobine de inductanta
Comitet tehnic : 3 - Transformatoare de putere

Relaţii cu alte standarde: