SR EN 61000-4-3:2006

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-3: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă, radiate

Această parte a CEI 61000-4 se referă la imunitatea echipamentelor electrice şi electronice la energia electromagnetică radiată. Ea stabileşte nivelurile de încercare şi procedurile de încercare necesare. Scopul acestui standard este de a stabili o referinţă comună pentru evaluarea imunităţii echipamentelor electrice şi electronice când sunt supuse câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă, radiate. Metoda de încercare documentată în această parte a CEI 61000-4 descrie o metodă coerentă pentru evaluarea imunităţii unui echipament sau sistem faţă de un fenomen definit. Această parte tratează încercările de imunitate referitoare la protecţia împotriva câmpurilor electromagnetice RF, indiferent de sursa din care provin. O atenţie deosebită este acordată protecţiei împotriva emisiilor la frecvenţe radio provenind de la radiotelefoanele digitale şi de la alte dispozitive de emisie RF.

188,69 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 15.12.2006
Data publicării : 17.12.2006
Data anulării : 13.10.2023
Număr de pagini : 56
ICS : 33.100.20 Imunitate
Comitet tehnic : 30 - Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice

Relaţii cu alte standarde: