SR EN 13263-2+A1:2009

Silice ultra fină pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformităţii

Acest standard specifică schema de evaluare a conformităţii silicei ultrafine, inclusiv certificarea conformităţii de către un organism de certificare. Standardul european prevede reguli tehnice pentru controlul producţiei în fabrică de către producator, inclusiv încercări de autocontrol ale probelor, şi pentru sarcinile organismului de certificare. De asemenea, prevede reguli pentru acţiunile ce trebuie urmate în caz de neconformitate şi procedura pentru certificarea conformităţii.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.08.2009
Data publicării : 02.09.2009
Număr de pagini : 24
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: