SR EN 13263-1+A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

Acest standard se aplică silicei ultrafine care este un produs secundar al procesului de topire la producerea siliciului metalic şi a aliajelor fero-siliciu.. Standardul EN 13263 prezintă cerinţele pentru proprietăţile chimice şi fizice ale silicei ultrafine folosită ca adaos de tip II în beton în conformitate cu EN 206-1, sau în mortar, pastă sau alte amestecuri. Acest standard EN 13263 stabileşte de asemenea criteriile de conformitate şi regulile aferente.Standardul nu prezintă reguli de folosire a silicei ultrafine în beton.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2009
Data publicării : 02.08.2009
Număr de pagini : 26
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: