SR EN 15346:2008

Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC)

Acest standard defineşte o metodă care precizează caracteristicile produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC), în condiţiile de livrare şi se aplică fără prejudicierea niciunei prevederi legale în vigoare. Standardul furnizează cele mai importante caracteristici şi metodele de încercare asociate pentru evaluarea unui lot individual de produse reciclate din PVC, destinat utilizării la fabricarea produselor semifinite/finite şi sprijină părţile implicate în folosirea produselor reciclate din PVC, pentru a conveni asupra specificaţiilor pentru utilizări generale sau particulare. Acest standard nu se aplică la caracterizarea deşeurilor din materiale plastice.

148,10 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 10.03.2008
Data publicării : 12.03.2008
Data anulării : 30.04.2015
Număr de pagini : 26
ICS : 13.030.50 Reciclarea deseurilor,83.080.20 Materiale termoplastice
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: