SR EN ISO 1183-1:2004

Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 1: Metoda prin imersie, metoda cu picnometrul în mediu lichid şi metoda prin titrare

Standardul prevede trei metode de determinare a densitatii materialelor plastice nealveolare sub forma de obiecte injectate sau extrudate, lipsite de celule închise, precum si sub forma de pulberi, solzi sau granule

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 15.12.2004
Data publicării : 16.12.2004
Data anulării : 31.05.2013
Număr de pagini : 16
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: