SR EN 15167-1:2007

Zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate

Acest standard specifică cerinţele pentru proprietăţile chimice şi fizice, precum şi procedurile de control al calităţii pentru zgura granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare ca adaos de tip II în producerea betonului, incluzând în particular betonul armat turnat pe şantier sau betonul prefabricat structural care se conformează EN 206-1. Zgura granulată de furnal înalt măcinată care se conformează acestui standard european poate fi utilizată de asemenea în mortare şi paste.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 26.01.2007
Data publicării : 28.01.2007
Număr de pagini : 24
ICS : 01.040.91 Constructii si materiale de constructii. (Vocabulare),91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: