SR EN 196-3:2006

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii

Acest standard stabileste metodele de determinare a consistentei standard, a timpului de priza si a stabilitatii cimenturilor. Metoda se aplica cimenturilor uzuale si altor cimenturi si materiale, ale caror standarde fac trimitere la aceasta metoda . Standardul nu se poate aplica altor tipuri de ciment care au, de exemplu, un timp de început de priza foarte scurt. Metoda se utilizeaza pentru a evalua daca timpul de priza si stabilitatea unui ciment sunt în conformitate cu specificatiile lor. Acest document descrie metodele de referinta si permite utilizarea de metode si echipament alternative, asa cum se indica în note, cu conditia ca acestea au fost validate fata de metodele de referinta. În cazul unui litigiu, sunt utilizate numai metodele si echipamentul de referinta.

128,75 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.01.2006
Data publicării : 01.02.2006
Data anulării : 30.04.2009
Număr de pagini : 18
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: