SR ISO 5725-2:2021

Exactitatea (justețea și fidelitatea) metodelor de măsurare și a rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru determinarea repetabilității și reproductibilității unei metode de măsurare standardizate

Prezentul document - extinde principiile generale aplicate în proiectarea experimentelor pentru estimarea numerică a fidelității metodelor de măsurare prin intermediul unui experiment colaborativ interlaboratoare; - oferă o descriere practică detaliată a metodei de bază pentru utilizarea curentă în estimarea fidelității metodelor de măsurare; - oferă îndrumări pentru întregul personal implicat în proiectarea, realizarea sau examinarea rezultatelor încercărilor pentru estimarea fidelității. Această parte a SR ISO 5725 se referă exclusiv la metode de măsurare prin care se obțin rezultate credibile ale măsurărilor într-un mod continuu și indică o singură valoare ca rezultat al încercării, chiar dacă acea valoare unică poate fi rezultatul unui calcul dintr-un set de observări. Se presupune că în proiectarea și efectuarea experimentului de fidelitate au fost observate toate principiile stabilite în SR ISO 5725-1. Metoda de bază utilizează același număr de rezultate ale încercării în fiecare laborator, fiecare laborator analizând aceleași niveluri ale eșantionului de încercare; adică un experiment de nivel-uniform echilibrat. Metoda de bază se aplică procedurilor care au fost standardizate și sunt utilizate frecvent în mai multe laboratoare. Modelul statistic din articolul 5 din SR ISO 5725-1 este acceptat ca o bază adecvată de interpretare și examinare a rezultatelor încercării, distribuția acestora fiind aproximativ normală. Metoda de bază, așa cum este descrisă în această parte a SR ISO 5725, estimează (de obicei) fidelitatea metodei de măsurare atunci când: a) se cere determinarea abaterilor standard ale repetabilității și reproductibilității așa cum sunt definite în SR ISO 5725-1; b) materialele utilizate sunt omogene sau efectele eterogenității pot fi incluse în valorile fidelității; și c) este acceptabilă utilizarea unei configurații echilibrate de nivel-uniform. Aceeași abordare poate fi utilizată pentru a face o estimare preliminară a fidelității metodelor de măsurare care nu sunt încă standardizate sau nu sunt utilizate în mod curent.

254,47 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 14.05.2021
Număr de pagini : 70
ICS : 03.120.30 Aplicarea metodelor statistice,17.020 Metrologie si masurari în general
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: