SR ISO 5725-2:2002

Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor Partea 2: Metoda de bază pentru determinarea repetabilităţii şi reproductibilităţii unei metode de măsurare standardizate

Această parte a ISO 5725: - extinde principiile generale care urmează să fie respectate în proiectarea experimentelor pentru estimarea numerică a fidelităţii metodelor de măsurare prin intermediul unui experiment de colaborare interlaboratoare; - oferă o descriere practică detaliată a metodei de bază pentru utilizarea curentă în estimarea fidelităţii metodelor de măsurare; - oferă îndrumări pentru întregul personal implicat în proiectarea, realizarea sau analizarea rezultatelor încercărilor pentru estimarea fidelităţii.

188,69 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.07.2002
Data publicării : 31.07.2002
Data anulării : 14.05.2021
Număr de pagini : 54
ICS : 03.120.30 Aplicarea metodelor statistice,17.020 Metrologie si masurari în general
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: