SR ISO 3534-2:2009

Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 2: Statistică aplicată

Această parte a standardului SR ISO 3534 defineşte termenii statisticii aplicate şi îi exprimă într- un cadru conceptual în conformitate cu practica terminologiei standardizate ISO. Termenii introduşi sunt aranjaţi tematic. Este precizat un index alfabetic. Sunt definite simboluri şi prescurtări standardizate. Cele două scopuri principale ale acestei părţi a SR ISO 3534 sunt, în mod specific, stabilirea unui vocabular comun pentru utilizarea tuturor standardelor din domeniul ISO/TC 69, împreună cu intenţia mai largă de a spori precizia, claritatea şi coeziunea în utilizarea/aplicarea în general a statisticilor aplicate. Nivelul matematic a fost ţinut în mod intenţionat la un nivel scăzut astfel încât conţinutul să fie mai uşor de înţeles pentru cel mai mare număr de cititori posibil.

301,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 25.06.2009
Data publicării : 27.06.2009
Număr de pagini : 88
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.120.30 Aplicarea metodelor statistice
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: