SR ISO 3534-1:2009

Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 1: Termeni de statistică generală şi termeni utilizaţi în teoria probabilităţilor

Această parte a ISO 3534 defineşte termenii de statistică generală şi termenii utilizaţi în teoria probabilităţilor, care pot fi folosiţi pentru redactarea altor standarde internaţionale. În plus, defineşte simbolurile pentru un număr limitat din aceşti termeni.

375,36 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 25.06.2009
Data publicării : 27.06.2009
Număr de pagini : 117
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.120.30 Aplicarea metodelor statistice
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: