SR EN ISO 3146:2001

Materiale plastice. Determinarea comportării la topire (temperatură de topire sau interval de topire) a polimerilor semi-cristalini prin metodele tubului capilar şi a microscopului cu polarizare

Standardul stabileşte determinarea comportării la topire a polimerilor semicristalini prin metoda tubului copilar şi a microscopului polarizant

109,46 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.11.2001
Data publicării : 30.11.2001
Data anulării : 29.04.2022
Număr de pagini : 19
ICS : 83.080.10 Materiale termorigide
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: