SR EN ISO 3146:2001/AC:2003

Materiale plastice. Determinarea comportării la topire (temperatură de topire sau interval al temperaturilor de topire) a polimerilor semicristalini prin metoda tubului capilar şi a microscopului de polarizare

Prezentul standard stabileşte unele corecţii redacţionale la tabelul 1 din standard.

81,72 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 10.12.2003
Data publicării : 11.12.2003
Data anulării : 27.04.2009
Număr de pagini : 6
ICS : 83.080.10 Materiale termorigide
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: