SR EN ISO 291:1999

Materiale plastice. Atmosfere standard pentru condiţionare şi încercare

Standardul stabileşte atmosferele standard pentru condiţionarea şi încercarea epruvetelor de materiale plastice

93,61 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 02.11.1998
Data publicării : 03.11.1998
Data anulării : 31.05.2006
Număr de pagini : 12
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general,83.080.10 Materiale termorigide
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: