SR EN ISO 3146:2001/AC:2009

Materiale plastice. Determinarea comportării la topire (temperatură de topire sau domeniu de topire) a polimerilor semicristalini, prin metoda tubului capilar şi a microscopului cu polarizare

77,75 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 27.04.2009
Data publicării : 29.04.2009
Număr de pagini : 3
ICS : 83.080.10 Materiale termorigide
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: