SR EN ISO/IEC 17025:2018

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

Acest document specifică cerinţele generale pentru competenţa, imparţialitatea şi funcţionarea consecventă a laboratoarelor şi se aplică tuturor organizaţiilor care desfăşoară activităţi de laborator, indiferent de numărul de personal.

181,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.03.2018
Număr de pagini : 36
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: