SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

Aceasta erată reprezintă versiunea româna a textului în limba engleză a eratei EN ISO/IEC 17025:2005 /AC:2006. Erata SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 se utilizează împreună cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005.

104,57 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 15.04.2007
Data publicării : 17.04.2007
Data anulării : 31.12.2020
Număr de pagini : 8
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: