SR EN ISO/CEI 17025:2005

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

Acest standard reprezintă versiunea româna a textului în limba engleză a standardului european EN ISO/IEC 17025:2005. Standardul european EN ISO/IEC 17025:2005 a adoptat fără modificări standardul internaţional ISO/IEC 17025:2005, elaborat de Comitetul ISO pentru Evaluarea Conformităţii (CASCO). Această a doua ediţie (2005) anulează şi înlocuieşte prima ediţie (ISO/IEC 17025:1999), care a fost revizuită din punct de vedere tehnic. Acest standard internaţional specifică cerinţe generale pentru competenţa de a efectua încercări şi/sau etalonări, inclusiv eşantionare. Standardul se referă la încercări şi etalonări efectuate prin utilizarea de metode standardizate, metode nestandardizate şi metode dezvoltate în laborator.

181,93 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 06.12.2005
Data publicării : 08.12.2005
Data anulării : 31.12.2020
Număr de pagini : 36
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: