SR EN ISO 9308-1:2015

Calitatea apei. Numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană pentru ape cu conţinut scăzut de bacterii (ISO 9308-1:2014)

Standardul descrie o metodă pentru numărarea Escherichia coli (E.coli) şi a bacteriilor coliforme. Metoda se bazează pe filtrarea prin membrană urmată de cultivarea pe mediul agar cromogen pentru bacterii coliforme şi calcularea numărului de organisme ţintă din probă. Datorită selectivităţii reduse a mediului diferenţial pe bază de agar, creşterea florei de asociaţie poate interfera cu numărarea fiabilă a bacteriilor coliforme şi E.coli, de exemplu, în apele de suprafaţă sau apele de puţ de mică adâncime. Această metodă nu este adecvată pentru aceste tipuri de ape. Acest standard este adecvat în special pentru ape cu un număr redus de bacterii, care produs mai puţin de 100 de colonii totale pe mediul agar cromogen pentru bacterii coliforme (CCA). Acestea pot fi apă potabilă, apă de piscină dezinfectată sau apă provenită de la staţiile de tratare a apei.

128,75 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 27.02.2015
Număr de pagini : 18
ICS : 07.100.20 Microbiologia apei
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: