SR EN ISO 3696:2002

Apă utilizată pentru laboratoare analitice. Specificaţii şi metode de analiză

97,57 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.11.2002
Data publicării : 29.11.2002
Număr de pagini : 14
ICS : 75.160.20 Combustibili lichizi
Comitet tehnic : 320 - Carburanţi şi combustibili gazoşi şi lichizi, lubrifianţi şi produse derivate, de origine petrolieră, sintetică şi biologică

Relaţii cu alte standarde: