SR EN ISO 9308-1:2004/AC:2009

Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană

Această erată modifică domeniul de aplicare, 3.1, 8.3 şi B.5.3 din SR EN ISO 9308-1:2004.

104,57 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.03.2009
Data publicării : 02.04.2009
Data anulării : 27.02.2015
Număr de pagini : 8
ICS : 13.060.30 Ape uzate
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: