SR ISO/CEI 27001:2013

Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe

Acest standard specifică cerinţele pentru stabilirea, implementarea, întreţinerea, şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al securităţii informaţiei în contextul organizaţiei. De asemenea, prezentul standard include cerinţele pentru evaluarea şi tratarea riscurilor de securitate a informaţiei potrivit nevoilor organizaţiei. Cerinţele specificate în prezentul standard sunt generice şi sunt destinate a fi aplicate tuturor organizaţiilor, indiferent de tip, mărime sau natură.

121,24 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.11.2013
Data anulării : 31.01.2018
Număr de pagini : 30
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,35.030 Securitatea IT
Comitet tehnic : 208 - Tehnici de securitate în informatică

Relaţii cu alte standarde: