SR ISO/CEI 27001:2006

Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe

Acest standard a fost elaborat pentru a furniza un model pentru stabilirea, implementarea, functionarea, monitorizarea, revizuirea, întretinerea si îmbunatatirea unui Sistem de Management pentru Securitatea Informatiei (SMSI). El se aplica în toate tipurile de organizatii (de exemplu: societati comerciale, agentii guvernamentale, organizatii non-profit). El specifica cerintele pentru implementarea masurilor de securitate adaptate la nevoile individuale ale organizatiei sau ale unor parti din aceasta. Sistemul de management al securitatii informatiei este conceput în asa fel încât sa asigure selectarea adecvata si proportionala a masurilor de securitate care protejeaza resursele informatice si sa asigure încrederea partilor implicate.

168,88 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.09.2006
Data publicării : 01.10.2006
Data anulării : 31.10.2013
Număr de pagini : 48
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,35.030 Securitatea IT
Comitet tehnic : 208 - Tehnici de securitate în informatică

Relaţii cu alte standarde: