SR EN ISO/IEC 27001:2018

Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe

Acest standard furnizează cerinţe pentru stabilirea, implementarea, întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al securităţii informaţiei.

162,60 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.01.2018
Data anulării : 31.01.2024
Număr de pagini : 30
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,35.030 Securitatea IT
Comitet tehnic : 208 - Tehnici de securitate în informatică

Relaţii cu alte standarde: