SR ISO/CEI 27000:2015

Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular

Acest standard furnizează o prezentare generală a sistemelor de management al securităţii informaţiei, precum şi termenii şi definiţiile utilizate în mod obişnuit în familia de standarde SMSI. El este aplicabil tuturor tipurilor şi mărimilor de organizaţii (de exemplu, întreprinderi comerciale, agenţii guvernamentale, organizaţii nonprofit).

149,07 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 20.11.2015
Data anulării : 31.03.2016
Număr de pagini : 38
ICS : 01.040.35 Tehnologia informatiei (Vocabulare),03.100.70 Sisteme de management,35.030 Securitatea IT
Comitet tehnic : 208 - Tehnici de securitate în informatică

Relaţii cu alte standarde: