SR EN ISO 15189:2013

Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă

Standardul specifică cerințe pentru calitate și competență pentru laboratoare medicale. Standardul poate fi utilizat de către laboratoarele medicale pentru dezvoltarea propriilor sisteme de management al calității și pentru evaluarea propriei competențe. El poate fi utilizat, de asemenea, pentru confirmarea sau recunoașterea competenței laboratoarelor medicale de către clienții laboratorului, de către autoritățile de reglementare și de către organismele de acreditare.

230,28 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.04.2013
Data anulării : 31.12.2025
Număr de pagini : 56
ICS : 03.120.10 Managementul calitatii si asigurarea calitatii,11.100.01 Medicina de laborator în general
Comitet tehnic : 377 - Medicale

Relaţii cu alte standarde: