SR EN ISO 15189:2013/C91:2016

Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă

Această erată prezintă corecturile care trebuie efectuate în SR EN ISO 15189:2013, care a adoptat versiunea EN ISO 15189:2012 publicată de CEN în luna noiembrie 2012, ca urmare a publicării de ISO la 15.08.2014, adică ulterior datei de publicare a SR EN ISO 15189:2013, a unei versiuni corectate a ISO 15189:2012, versiune care a fost preluată fără modificări şi de CEN la 09.10.2014. Atât ISO cât şi CEN au publicat versiunile corectate menţinând indicativul, data de aprobare, data de publicare şi numărul ediţiei, modificând doar textul. Modificările au fost considerate "corecturi editoriale minore".

0,00 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.08.2016
Data anulării : 31.12.2025
Număr de pagini : 6
ICS : 03.120.10 Managementul calitatii si asigurarea calitatii,11.100.01 Medicina de laborator în general
Comitet tehnic : 377 - Medicale

Relaţii cu alte standarde: