SR EN ISO/CEI 17065:2013

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii

Acest standard conţine cerinţe pentru competenţa, funcţionarea consecventă şi imparţialitatea organismelor care certifică produse, procese şi servicii. Nu este neapărat necesar ca organismele de certificare care funcţionează conform acestui standard să ofere toate tipurile de certificare de produse, procese şi servicii. Certificarea de produse, procese şi servicii reprezintă o activitate de evaluare a conformităţii de o terţă parte. În acest standard termenul "produs" poate fi citit ca "proces" sau "serviciu", cu excepţia cazurilor în care sunt formulate prevederi separate pentru "procese" sau "servicii".

126,64 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.01.2013
Număr de pagini : 34
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: