SR EN ISO/CEI 17020:2012

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii

Acest standard conţine cerinţe referitoare la competenţa organismelor care efectuează inspecţie şi la imparţialitatea şi consecvenţa activităţilor lor de inspecţie. Standardul se aplică organismelor de inspecţie de tip A, B sau C în oricare din etapele de inspecţie. Textul standardului internaţional ISO/CEI 17020:2012 a fost aprobat de CEN ca EN ISO/CEI 17020:2012 fără nicio modificare.

110,42 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2012
Număr de pagini : 26
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: