SR ISO 2859-1:2009

Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 1: Scheme de eşantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot

Această parte (partea 1) a SR ISO 2859 specifică un sistem de eşantionare pentru acceptare, în inspecţia prin atribute. Acesta este indexat în funcţie de nivelul de calitate acceptabil (AQL). Scopul este de a convinge un furnizor, prin presiunea economică şi psihologică a neacceptării lotului, să menţină o valoare medie a procesului cel puţin tot atât de bună ca şi nivelul de calitate acceptabil specificat, în condiţiile în care se asigură o limită superioară pentru riscul consumatorului de acceptare a unui lot ocazional de calitate slabă. Schemele de eşantionare indicate în această parte a SR ISO 2859 sunt aplicabile, dar nu se limitează, la inspecţia: - produselor finite, - componentelor şi materiilor prime, - operaţiilor, - materialelor în curs de prelucrare, - stocurilor în depozit, - operaţiilor de mentenanţă, - datelor sau înregistrărilor şi - procedurilor administrative. Aceste scheme sunt destinate în primul rând pentru a fi utilizate pentru o serie continuă de loturi, aceasta înseamnând, o serie destul de mare pentru a permite aplicarea regulilor de comutare. Planurile de eşantionare din această parte a SR ISO 2859 pot fi, de asemenea, utilizate pentru inspecţia loturilor izolate dar, în acest caz utilizatorul este îndrumat să consulte curbele de operare caracteristice pentru a găsi un plan care să asigure protecţia dorită. În acest caz, utilizatorul este, de asemenea, îndrumat către planurile de eşantionare indexate după calitatea limită (LQ) indicate în SR ISO 2859-2. În anul 2001 ISO a publicat erata ISO 2859-1:1999/Cor.1:2001, adoptată de ASRO ca SR ISO 2859-1:2009/C1:2009. Erata aduce modificări la tabelul 11-C din SR ISO 2859-1:2009.

326,99 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2009
Data publicării : 23.06.2020
Număr de pagini : 94
ICS : 03.120.30 Aplicarea metodelor statistice
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: