SR ISO 2859-3:2009

Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 3: Proceduri de eşantionare skip-lot

Această parte a ISO 2859 specifică procedurile generale de eşantionare succesivă parţială, pentru inspecţia pentru acceptare prin atribute.Scopul acestor proceduri este de a furniza o modalitate de reducere a efortului de inspecţie asupra produselor de înaltă calitate, prezentate de un furnizor care are un sistem de asigurare a calităţii satisfăcător şi inspecţii de calitate eficiente. Reducerea efortului de inspecţie se realizează prin determinarea aleatorie, cu o probabilitate specificată, dacă un lot prezentat pentru inspecţie va fi acceptat fără inspecţie. Această procedură extinde principiul de selecţie aleatorie a unităţilor de eşantionare, aplicat deja în SR ISO 2859-1 pentru selecţia aleatorie a loturilor.

162,60 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 25.06.2009
Data publicării : 27.06.2009
Număr de pagini : 32
ICS : 03.120.30 Aplicarea metodelor statistice
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: