SR EN 1990:2004/A1:2006

Eurocod: Bazele proiectării structurilor

Acest amendament reprezintă anexa A2 (normativă) la EN 1990 care indică regulile şi metodele pentru stabilirea grupărilor de acţiuni pentru verificări la starea limită de exploatare (serviciu) şi la stări limită ultime (cu excepţia verificării la oboseală) cu valori de calcul recomandate ale acţiunilor permanente, variabile şi accidentale şi coeficienţii care urmează a fi folosiţi la proiectarea podurilor de şosea, a pasarelelor şi a podurilor de cale ferată. Se aplică de asemenea la acţiunile din timpul execuţiei.

162,60 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 06.04.2006
Data publicării : 08.04.2006
Data anulării : 30.03.2028
Număr de pagini : 30
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: