SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010

Eurocod. Bazele proiectării structurilor

Erata standardului european modifică următoarele articole din EN 1990:2002/A1:2005: Istoricul programului de Eurocoduri; Domeniul de aplicare şi statutul eurocodurilor; Legătura dintre eurocoduri şi specificaţiile tehnice armonizate (EN şi ATE) pentru produse; Anexa naţională la EN 1990; şi paragrafele:1.3, 1.5.3.17, 1.5.6.10, 1.6, 2.1, 3.3, 4.1.3, 4.1.5, 6.4.1, 6.4.3.3, A.1.2.2, A.1.3.1, A.1.3.2, A.1.4.1, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.2.4, A.2.2.5, A.2.2.6, A.2.3.1, A.2.3.2 şi A.2.4.1.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2010
Data publicării : 02.10.2010
Data anulării : 30.03.2028
Număr de pagini : 24
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: