SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009

Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa A2: Aplicaţie pentru poduri. Anexa naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NA care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României la proiectarea podurilor, a standardului SR EN 1990:2004/A1:2006, reprezentând amendamentul A1 ce conţine anexa A2, Aplicaţie pentru poduri, la SR EN 1990:2004.

123,91 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2009
Data publicării : 02.10.2009
Număr de pagini : 16
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: