SR EN ISO/CEI 17025:2001

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

Standardul specifică cerinţele generale referitoare la competenţa necesară efectuării încercărilor şi/sau etalonărilor, inclusiv eşantionarea. Acesta acoperă încercările şi etalonările efectuate folosind metode standardizate, nestandardizate şi metode dezvoltate în laborator

181,93 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.11.2001
Data publicării : 29.11.2001
Data anulării : 06.12.2005
Număr de pagini : 36
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii,19.020 Proceduri si conditii de încercare în general
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: