SR ISO 3696:1995/A99:2002

Apă utilizată pentru laboratoare analitice. Specificaţii şi metode de analiză

104,57 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 27.11.2002
Data publicării : 15.12.2003
Data anulării : 30.06.2011
Număr de pagini : 8
ICS : 71.040.30 Reactivi chimici
Comitet tehnic : 320 - Carburanţi şi combustibili gazoşi şi lichizi, lubrifianţi şi produse derivate, de origine petrolieră, sintetică şi biologică

Relaţii cu alte standarde: