SR ISO 3696:1995

Apă utilizată pentru laboratoare analitice. Specificaţii şi metode de analiză

Standardul stabileşte caracteristicile şi metodele de naliză pentru trei calităţi de apă utilizată în laboratoarele de analiză a compuşilor anorganici

109,40 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 10.04.1995
Data publicării : 01.09.1995
Data anulării : 30.06.2011
Număr de pagini : 10
ICS : 71.040.30 Reactivi chimici
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: