SR ISO 30414:2021

Managementul resurselor umane. Linii directoare pentru raportarea internă și externă referitoare la capitalul uman

Acest standard oferă îndrumări pentru raportarea internă și externă referitoare la capitalul uman (HCR - human capital reporting). Obiectivul este studierea și transparentizarea contribuției capitalului uman la organizație, pentru a sprijini sustenabilitatea forței de muncă. Acest document este aplicabil tuturor organizațiilor, indiferent de tipul, mărimea, natura sau complexitatea afacerii, indiferent dacă aceste organizații aparțin sectorului public, privat sau voluntar sau sunt organizații non-profit. Acest standard oferă îndrumări pentru următoarele domenii principale ale HCR: - conformitate și etică; - cheltuieli; - diversitate; - leadership; - cultura organizațională; - sănătate, securitate și stare de bine, organizaționale; - productivitate; - recrutare, mobilitate și reînnoirea personalului (rotație); - abilități și capabilități; - planificarea succesiunii; - disponibilitatea forței de muncă. Standardul conține și o anexă informativă A, cu recomandări speciale pentru întreprinderile mici și mijlocii.

206,11 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 14.05.2021
Număr de pagini : 46
ICS : 03.100.30 Managementul resurselor umane
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: