SR ISO 30400:2019

Managementul resurselor umane. Vocabular

Acest document a fost elaborat pentru a menţine consecvenţa şi a facilita o înţelegere comună a vocabularului fundamental din standardele pentru managementul resurselor umane. Acest document este destinat a fi utilizat de către: - profesionişti din domeniul resurselor umane; - cadre universitare şi studenţi; - dezvoltatori de standarde conexe; - părţi interesate din organizaţii, indiferent de tipul şi mărimea organizaţiei; - sindicate, comitete de întreprindere, alţi reprezentanţi ai angajaţilor şi angajatorilor; - orice altă parte interesată de managementul profesional al resurselor umane.

133,58 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.02.2019
Data anulării : 31.03.2023
Număr de pagini : 20
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.100.30 Managementul resurselor umane
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: