SR ISO/IEC TS 17021-6:2020

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 6: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al continuităţii activităţii

Prezenta specificație tehnică completează cerințele existente în SR EN ISO/IEC 17021-1. Documentul specifică cerințe de competență suplimentare pentru personalul implicat în procesul de certificare a sistemelor de management al continuității activității.

93,61 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.05.2020
Număr de pagini : 12
ICS : 03.100.01 Organizarea si managementul întreprinderii în general,03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: