SR EN 12390-3:2019

Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistența la compresiune a epruvetelor

Acest standard specifică o metodă pentru determinarea rezistenței la compresiune a epruvetelor de beton întărit.

140,82 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.10.2019
Număr de pagini : 22
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: