SR EN 12390-1:2013

Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare

Acest standard specifică forma, dimensiunile şi toleranţele epruvetelor de beton turnate pentru încercări, sub formă de cuburi, cilindri şi prisme, şi ale tiparelor necesare pentru realizarea acestora.

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.03.2013
Data anulării : 30.09.2021
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: