SR EN 13611:2019

Dispozitive de comandă şi de securitate pentru arzătoare și aparate care utilizează combustibili gazoși și/sau lichizi. Cerințe generale

Prezentul standard specifică cerințele generale de securitate, proiectare, construcție și performanță, precum încercările aplicabile dispozitivelor de securitate, comandă sau reglare (denumite în continuare dispozitive de comandă) pentru arzătoarele și aparatele care utilizează unul sau mai mulți combustibili gazoși sau lichizi. Prezentul standard este aplicabil dispozitivelor de comandă cu presiune maximă de intrare declarată mai mică sau egală cu 500 kPa și cu diametru nominal de racordare mai mic sau egal cu DN 250. Prezentul standard specifică cerințele generale referitoare la produs pentru următoarele dispozitive de comandă: — robinete automate de închidere; — sisteme automate de comandă a arzătorului; — dispozitive de supraveghere a flăcării; — dispozitive de reglare a raportului aer/gaz; — regulatoare de presiune; — robinete manuale; — termostate mecanice; — dispozitive de comandă multifuncționale; — dispozitive de supraveghere a presiunii; — dispozitive de verificare a etanșeității robinetelor; — supape automate de aerisire. Acest standard se aplică funcțiilor de comandă care nu sunt acoperite de un standard specific referitor la dispozitivul de comandă, pentru arzătoare și aparate care utilizează unul sau mai mulți combustibili gazoși sau lichizi. Documentul se aplică și accesoriilor de securitate și accesoriilor sub presiune pentru care produsul dintre presiunea maximă admisibilă PS și volumul V este mai mic decât 600 000 kPa · dm3 (6 000 bar L) sau produsul dintre PS și DN este mai mic decât 300 000 kPa (3 000 bar). Acest standard se aplică dispozitivelor de comandă alimentate cu curent alternativ și cu curent continuu (a se vedea anexa I), precum și funcțiilor de reinițializare utilizate pentru reinițializare din starea de blocare cauzată, de exemplu, de defectarea aprinderii sau întreruptorului termic la arzătoare și aparate (a se vedea anexa M). Standardul stabilește metodologii pentru determinarea nivelului de integritate a securității (SIL) și a nivelului de performanță (PL) (a se vedea anexa J, anexa K și anexa L) și prezintă linii directoare pentru aspectele referitoare la mediul înconjurător (a se vedea anexa N). Acest standard nu se aplică dispozitivelor mecanice de comandă utilizate pentru combustibili lichizi și nu acoperă protecția împotriva impactului mediului, în aer liber (și anume, capacitatea de a rezista la radiații UV, vânt, ploaie, zăpadă, depozite de murdărie, condensare, gheață și îngheț, cutremure și incendii în exterior). Se recomandă ca acest standard să fie utilizat împreună cu standardul specific pentru dispozitivul de comandă (a se vedea Bibliografia).

426,42 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.08.2019
Număr de pagini : 160
ICS : 23.060.40 Regulatoare de presiune
Comitet tehnic : 305 - Aparate de uz casnic consumatoare de combustibil

Relaţii cu alte standarde: