SR EN 1774:2001

Zinc şi aliaje de zinc. Aliaje pentru turnătorie. Lingou şi lichid

Standardul stabileşte simbolurile, compoziţiile chimice, marcarea şi alte condiţii pentru aliajele de zinc, sub formă de lingouri sau lichid destinate turnătoriilor

85,18 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.06.2001
Data publicării : 29.06.2001
Număr de pagini : 12
ICS : 77.120.60 Plumb, zinc, staniu si aliajele lor,77.150.60 Produse din plumb, zinc si staniu
Comitet tehnic : 171 - Metale neferoase şi aliajele acestora

Relaţii cu alte standarde: