SR EN ISO/IEC 17011:2018

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii

Prezentul document specifică cerinţe pentru competenţa, funcţionarea consecventă şi imparţialitatea organismelor de acreditare care evaluează şi acreditează organismele de evaluare a conformităţii. În contextul acestui document, activităţile acoperite de acreditare includ, dar nu se limitează la, încercare, etalonare, inspecţie, certificare a sistemelor de management, a persoanelor, produselor, proceselor şi serviciilor, furnizare de încercări de competenţă, producerea materialelor de referinţă, validare şi verificare.

156,51 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.05.2018
Număr de pagini : 34
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: