SR EN ISO/CEI 17011:2005

Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii

Acest standard reprezinta versiunea româna a textului în limba engleza a standardului european EN ISO/IEC 17011:2004. Standardul european EN ISO/IEC 17011:2004 a adoptat fara modificari standardul international ISO/IEC 17011:2004. Acest standard specifica cerinte generale pentru organismele de acreditare care evalueaza si acrediteaza organisme de evaluare a conformitatii (OEC). Este de asemenea adecvat ca document continând cerinte pentru procesul de evaluare între parti, în vederea aranjamentelor de recunoastere mutuala între organismele de acreditare.

149,84 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.10.2005
Data publicării : 02.11.2005
Data anulării : 31.12.2020
Număr de pagini : 30
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: